ĮSAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-124 „DĖL RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS SUPAPARASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIOMIS GALIOS

Svarbiausi pakeitimai

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (neteko galios)

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR PIRKIMO KAINĄ

2019 m. viešojo pirkimo ataskaita

2017 m. viešojo pirkimo ataskaita

2017 M. PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2016 m. mažos vertės pirkimai

2016 M. PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2015 m. mažos vertės pirkimų žurnalas

Planuojamų pirkimų vertės 2015 metams

Planuojamų 2014 m. pirkimų vertės

Suvestinė informacija apie 2014 m. atliktus mažos vertės (iki 1000 Lt ) pirkimus