Pagrindinė veiklos sritis – švietimas;

Pagrindinė veiklos rūšis vidurinis mokymas, kodas 802130

Kitos veiklos rūšys:

Gimnazija išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus: