Dabar lankosi

Dabar svetainėje 68 svečiai ir narių nėra

      

     Tikslas: ugdyti mokinių gamtos suvokimo ir gyvenamos aplinkos pažinimo gebėjimus, padedančius lavinti kūrybiškumo, savarankiškumo, estetinio suvokimo, kritinio mąstymo, pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei mokėjimo mokytis kompetencijas.

     Sidabravo gimnazijos 1g–3g klasių mokiniai 2020 m. birželio mėn. 15–18 d. turėjo galimybę dalyvauti ir pasitikrinti savo žinias nuotolinio ugdymo projektinėje veikloje „Versmė, kuri mane augina“. Atlikdami užduotis mokiniai demonstravo puikias istorijos, muzikos, tikybos, dailės, technologijų, geografijos, biologijos dalykų žinias apie Sidabravo kraštą, jo gamtą, istoriją, apie jame gyvenusius ir kūrusius rašytojus, poetus, apie Švč. Trejybės  bei Vadaktų Šv. Agotos bažnyčiose tarnavusius kunigus, kurie savo gražiais ir prasmingais darbais prisidėjo ne tik prie sidabraviečių, bet ir visos Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimo. Projektinėje veikloje dalyvavę mokiniai sumaniai atsakinėjo į užduočių klausimus, o teisingus atsakymus įamžino nuotraukose, piešiniuose.

     Dėkojame muzikos ir tikybos mokytojui Eugenijui Janeliūnui, dailės ir etikos mokytojai Tomai Matulevičienei, technologijų mokytojai Dianai Masiliūnienei, istorijos ir geografijos mokytojui Egidijui Jociui, prancūzų kalbos mokytojai Stasei Janušienei, anglų kalbos mokytojai Živilei Mančiauskienei, kūno kultūros ir žmogaus saugos mokytojai Vitai Masėnienei už pateiktas kūrybiškas ir įdomias užduotis, kurios paskatino mokinius įsitraukti į prasmingą projektinę veiklą „Versmė, kuri mane augina“.

      Užduotys:

 1. Kokios tai „dirbtuvės“, kuriose formuojamas augančios kartos mąstymas: „Reikia tvirtai laikyti tai rankose, jeigu nenorime paleisti iš rankų ateities?“. Kokios tai „dirbtuvės“, kuriose kuriama vaikų ateitis ir apie kurias kalba A. Barbiusas? Kokiais metais tokios „dirbtuvės“ minimos Sidabrave? Nufotografuokite arba kitaip pristatykite jas. 1910 m. mokykla Sidabrave.
 2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis parašė dvi simfonines poemas. Viena iš jų – „Jūra“. Nupieškite arba nufotografuokite objektą, kurio vardu pavadinta antra simfoninė poema. Gal žinote Sidabravo apylinkėse panašiu pavadinimu esančias vietoves? Simfoninė poema „Miške“. Buvęs Miškių kaimas, Miškių miškas, Miškių gatvė.
 3. Prancūzų kompozitorius Kamilis Sen Sansas sukūrė siuitą „Žvėrių karnavalas“, kurioje muzikos instrumentais  pavaizdavo paukščius, žvėris.  Siuita susideda iš atskirų pjesių pvz.: „Asilas“, „Gegutė“ ir t.t. Šią pjesę solo groja violončelė pritariant fortepijonui. Paukštį, kurio vardu pavadinta  pjesė, galima aptikti Kiršino užtvankoje. Nufotografuokite arba nupieškite šį paukštį. Gulbė.
 4. Šis žmogus priklausė Jėzuitų Ordinui ir buvo garsus rekolekcijų vedėjas visoje Lietuvoje. 1947 m. jis įkūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją darbui su vaikais, jaunimu. Jo mokiniai buvo tokie garsūs žmonės kaip Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Sidabravo  parapijoje šis žmogus tarnavo 3 metus. Savo žemiškąją kelionę baigė 1980 metais. Palaidotas Sidabravo  Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Nusifotografuokite prie jo kapo ar kitaip jį pristatykite. Kunigas Pranciškus Masilionis SJ.
 1. Neoklasicizmo stiliaus statinys Sidabravo miestelyje? Parašykite statinio pavadinimą, kelintais metais pastatytas, kas statė? Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1829 m. Fundatorius – statytojas Matas Tracevskis
 2. Koks žymus lietuvių neoromantizmo laikotarpio rašytojas trumpai klebonavo Sidabravo mstl. bažnyčioje XX a pradžioje? Jo indėlis lietuvybės puoselėjimui Sidabrave? Pristatykite jį. Rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas
 3. Žymus žmogus, kuris gyveno ir kūrė Sidabravo seniūnijos apylinkėse? Jo garbei Sidabravo miestelyje pastatytas koplytstulpis. Pristatykite jį. Rašytojas Vytautas Benjaminas Jakševičius - Vytautas Alantas: „Sidabravo vardas kaip sidabrinis varpas/ Nuolat ataidi man nostalgijos sparnais...“
 4. Kunigas, poetas, tautosakininkas, įrašytas į „Lietuvių literatūros enciklopediją“, minimas tarp aktyviausių XX a. tautosakos rinkėjų? Pristatykite jį. Kunigas Antanas Valantinas, kunigavęs Vadaktų Šv. Agotos bažnyčioje: „Kadangi, čia gyvendamas, daugiau, kaip kitur, pasidarbavau tautos kultūrai, tai nesigailiu čia pakliuvęs.“
 5. Su kokia Sidabrave esančia upe tapatinamas Stasės Lygutaitės-Bucevičienės eilėraštis? Nufotografuokite ar nupieškite ją. Kiršino upė.

Upė buvo rami.

Visą naktį

Plaukė ir plaukė.

Upės dugne miegojo

Saulę sapnuodamos žuvys.

Ant kranto

  O vandeny

Spindėjo mėnulis,

Apšviesdamas

Visą visatą.

 1. Baltos, geltonos, rožinės, alyvinės spalvos gėlė, žydinti birželio mėnesį prie kiekvienos senos sodybos? Pateikite nuotrauką ar nupieškite ją. Bijūnas.
 2. Stiprybę simbolizuojantis medis, turintis mitologinių savybių? Pateikite nuotrauką jūsų gyvenamoje aplinkoje esančio medžio arba nupieškite jį. Ąžuolas.
 3. Mažosios architektūros statinys, saugantis žmones nuo blogio, globojantis šeimas ir sodybas? Ypač populiarus buvo senovės Lietuvoje. Pateikite nuotrauką ar nupieškite jį. Kryžius.
 4. Daiktas, į kurį senovės lietuvaitės tekėdamos susidėdavo savo kraitį? Pateikite nuotrauką ar nupieškite jį. Skrynia.
 5. Joninių šventės simbolis, pinamas iš pievos žolynų ir plukdomas upe trumpiausią metų naktį? Pateikite nuotrauką ar nupieškite jį. Vainikas.
 6. Senovinis amatas, molinių indų gamintojas? Nufotografuoti namų aplinkoje esantį keramikos dirbinį. Puodžius.
 7. Vabzdys, kuris labai gerbiamas, o apie jo žūtį sakoma „mirė“. Koks tai vabzdys? Pateikite nuotrauką ar nupieškite jį. Bitė.
 8. Šis objektas yra Radviliškio rajone, 4 km į pietus nuo Sidabravo. Jis yra netaisyklingos H raidės formos. Jo ilgis – 1,28 km, plotis – iki 0,21 km. Šiaurinio kranto dalyje stūkso miškelis, aplink jį  plyti dirbami laukai,  įsikūrę šie kaimai: Dauburaičiai, Rudeliai, Verpčiai? Vadaktų tvenkinys.
 9. Be manęs vieni liūdi, kiti – man abejingi.
  Iš pradžių esu daugumai reikalinga, vėliau – kai kuriems.
  Nešu savyje džiaugsmą, skausmą, žinių lobius ir labai gražius žodžius. Kas aš esu?
  Pristatykite nufotografuodami ar nupiešdami. Knyga.
 1. Neturiu gyvybės, bet garsiai kalbu; turiu ausis, bet negirdžiu, neturiu burnos, bet liežuvis tabaluoja? Kas tai? Pristatykite nufotografuodami ar nupiešdami savo gyvenamoje aplinkoje esantį.... Varpas.
 2. Aš turiu miestus, bet neturiu namų; miškai, bet nėra medžių; upės be vandens. Kas tai? Pateikite savo gyvenamos aplinkos ....... Žemėlapis.
 3. Parašykite trumpai, kaip suprantant šias sentencijas:
 • Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą.
 • Gamta juokauti nemėgsta.

Iš visų Žemėje gyvenančių būtybių žmogus yra didžiausias griovėjas. Žmogus, mąstydamas ir suvokdamas priežastinius ryšius, išmoko visokeriopai naudotis aplinka. Žmonės masiškai kerta miškus, nyksta įvairių gyvių rūšys, šiukšlinama gamta, teršiama aplinka, netausojami gamtos turtai ir ištekliai, skatinami globalaus atšilimo procesai: potvyniai, cunamiai, audros, uraganai, gaisrai, ...

Darbų pavyzdžiai: Karolio, Saulės

Kalendorius

Paskutinį mėnesį Rugpjūtis 2022 Kitą mėnesį
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com