Sidabravo gimnazijos mokytojos Vita Masėnienė ir Diana Masiliūnienė vyko į Vilnių dalyvauti respublikinėje „Sveikatiados“ konferencijoje „Mokykla ugdo sveiką vaiką“.

sveikatiada        Kūno kultūros mokytoja V.Masėnienė pristatė fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir olimpinio ugdymo veiklas, kurių metu ugdomas sveikas vaikas. Technologijų mokytoja D.Masiliūnienė pasidalino praktine patirtimi, kaip sudominti vaikus sveiku maistu. Konferencijoje pristatyta mūsų gimnazijos praktinės veiklos patirtis išsiskyrė veiklų įvairove: sveikatos ugdymas, olimpinis ugdymas, prevencinių programų integravimas į ugdymo turinį, vedamos integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje, organizuojamos neformalaus ugdymo veiklos, projektinės veiklos, mokinių užimtumas vasaros atostogų metu, bendruomenės šventės ir renginiai. Vaikai – mūsų ateitis. „Rytoj jie šeimininkaus mūsų pasaulyje ir mes jau nieko nebepajėgsime pakeisti, tačiau šiandien jų vystymasis daugeliu atvejų priklauso nuo mūsų.“ - iš knygos „Šiuolaikiniai vaikai”.

                                                                                           Kūno kultūros mokytoja Vita Masėnienė