NUOTOLIONIO UGDYMO PROJEKTINĖ VEIKLA „DIDŽIOSIOS METŲ ŠVENTĖS. JŲ TIKROJI PRASMĖ“.

      Baigiantis 2020–iesiems metams gruodžio mėn. 21 d. Sidabravo gimnazijos fizinio ugdymo ir žmogaus saugos dalykų mokytoja Vita Masėnienė, technologijų mokytoja Diana Masiliūnienė, dailės ir etikos dalykų mokytoja Toma Matulevičienė, muzikos ir tikybos dalykų mokytojas Eugenijus Janeliūnas
5–8 kl. ir 1g kl. mokinius pakvietė į nuotolinio ugdymo projektinę veiklą „Didžiosios metų šventės. Jų tikroji prasmė“.

     Projektinės veiklos tikslas: supažindinti mokinius su svarbiausiomis Lietuvos katalikiškomis metų šventėmis, jų istorine raida, tradicijomis ir papročiais, puoselėjančiais krikščioniškas vertybes bei kultūrinį raštingumą.

     Į projektinę veiklą Zoom platformoje prisijungė 48 mokiniai. Jie ne tik įdėmiai klausėsi mokytojo Eugenijaus Janeliūno atliekamos kalėdinės dainos „Tyli naktis“, bet ir mokytojų pasakojimų apie katalikiškų švenčių istoriją, tradicijas ir papročius, bet ir patys aktyviai dalyvavo diskusijoje:

     Mokiniai sumaniai atsakinėjo į pateiktus klausimus, kurių atsakymai buvo užslėpti skaidrių nuotraukose. Dar tikimės sulaukti mokinių kūrybinių darbų: 8, 1g kl. – kalėdinių miniatiūrų „Šv. Kalėdų laukimas“, 5 kl. – piešinių „Kalėdinė pasaka“, 6, 7 kl. – piešinių „Kalėdų laukimas“, namų puošmenų ir dekoracijų bei imbierinių meduolių nuotraukų.

     „Branginkime savo krašto senąsias tradicijas, – tegu ir šiandien mūsų Šv. Kalėdų eglutės puošmenomis būna pačių vaikų rankelėmis pagaminti karpinukai ir šiaudinukai, ar su mama iškepti spalvingi meduoliukai.“ – etnologas Libertas Klimka.

ŠILTŲ ŠV. KALĖDŲ IR LINKSMŲ NAUJŲJŲ METŲ!