Birželio 16-23 d. 8 skirtingų dalykų mokytojai aktyviai įsitraukė į Europos projekto „Europos klimato kaitos iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“ ugdymo(si) veiklų organizavimą ir kokybišką jų pravedimą.

      Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir įgūdžius bei mokomojo dalyko turinį, specifiką bei temos aktualumą, kūrybingai, įdomiai ir sumaniai organizavo integruotas pamokas su vienu iš 17 darnaus vystymosi (DV) tikslų: klimato kaitos pokyčių prevencija, biologinės įvairovės išsaugojimas, gaivalinių nelaimių rizikos sumažinimas, darniu vartojimu ir gamyba (DVG) ir kt.

     Integruotų pamokų tikslas – mokyklos bendruomenės narių sąmoningo požiūrio į aplinkos problemų sprendimą, į atliekų rūšiavimą, į saikingą vartojimą formavimas ir klimato kaitos pokyčių prevencijos iniciatyvų skatinimas, užtikrinant saugų, taikų, klestintį ir teisingą gyvenimą žemėje dabar ir ateityje.

2021 06 16 23 integr pam1   2021 06 16 23 integr pam2  2021 06 16 23 integr pam3

     Tai paskatino mokytojus ir mokinius ieškoti bendrų mokomųjų dalykų ir realaus gyvenimo sąlyčio taškų, formuojančių jaunų žmonių mąstymą, pasaulėžiūrą, vertybines nuostatas: tausoti gamtą, saugoti jos turtus, atsakingai prisidėti prie klimato kaitos pokyčių stabdymo. Mokiniai susidomėję klausėsi mokytojų pasakojimų ir aktyviai dalyvavo diskusijose:

     Mokiniai taip pat sumaniai ir kūrybiškai įsitraukė ir į praktinių bei kūrybinių užduočių atlikimą:

2021 06 16 23 integr pam4  2021 06 16 23 integr pam5  2021 06 16 23 integr pam6  2021 06 16 23 integr pam7

       DV integravimas į mokomuosius dalykus suteikė mokiniams žinių apie pramonės revoliucijos, ekonomikos, technologinių inovacijų įtaką klimato kaitai ir gyvenimo kokybei. Norint stabdyti klimato kaitos pokyčius ir spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas, būtina keisti kiekvieno iš mūsų asmeninį požiūrį ir socialinę elgseną bei pažangiomis iniciatyvomis prisidėti prie žiedinės ekonomikos ir visuomenės pokyčių įgyvendinimo, suvokiant klimato kaitos padarinius, jų atsiradimo priežastis ir įtaką žmogui bei aplinkai.